Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Danych w Sklepie internetowym Tinde jest Morick Group ul. Mieszczańska 24/10, 55-011 Siechnice, NIP: 6482569143.
  2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej info@tinde.pl oraz numerem telefonu 506-802-901.
  3. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
  4. Sklep zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  5. Sklep zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
  6. Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep.
  7. Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do przepisów z 25 maja 2018 r. 
  8. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
   a) właściwe wykonanie przez Sklep zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),
   b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami).
   c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
  9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  10. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.
   Administrator podaje, w przypadku:
   a) Konta: imię i nazwisko, login, adres, adres e-mail.
   b) Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
   c) Systemu Opinii imię i nazwisko, firma.
  11. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych. 
  12. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu przez Klienta. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do „bycia zapomnianym” tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.
  13. Na żądanie Użytkownika Sklep udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
  14. Sklep nie korzysta z narzędzi profilujących. 
  15. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep.
  16. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Sklepem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
  17. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl